Diverse

- Bortkørsel af grenaffald

- Flisning af grenaffald

- Kløvning af brænde

- Salg af brænde

- Vognmandskørsel


Øernes træfældning & stubfræsning v/ Jens Holm | Rosenvej 18 - 2820 Gentofte | Tlf. 3965 8612 | info@grenplukker.dk | www.grenplukker.dk