Stubfræsning

Træstubbe i græsplæner kan være til gene hver gang der skal slås græs, plantes m.v. Stubbe fjerner vi uden skade på omgivelserne, ned til en dybde af 50 cm. under jordoverfladen..

Vores mindste rodfræser kræver kun 90 cm i bredden for at komme ind i haven.

Skader på skjulte installationer som firmaet Øernes Træfældning ikke er bekendt med, dækkes ikke. Det kan være telefonkabel, antennekabel, brønddæksler, el-kabler og lignende.