Beskæring fræsning og fældning

Vi tilbyder

Træfældning

Den typiske fældningsopgave er træer, der står svært tilgængeligt. For eksempel når træet læner sig ind over huset eller udover elledninger.

Arbejdet foregår altid under hensyn til buske, træer, belægninger m.m. omkring fældestedet. Enten anvender vi klatreteknikker og reb, så vi kan skære træerne ned fra toppen og fire grene og stammer ned uden at det kræver meget plads, eller vi arbejder fra lift, hvis det bedre kan svare sig.

Beskæring

Vi laver alle former for beskæring.

En kronereduktion kan f.eks. være løsningen, hvis man ønsker mere himmel og sol ned i haven – og samtidigt gerne vil have skærmning ind mod f.eks. naboejendommen.

Det kan også bare være at træet er blevet så stort, at det skal sikres mod storm.

Se afsnit om beskæring længere nede.

Stubfræsning

Træstubbe i græsplæner kan være til gene hver gang, der skal slås græs, plantes m.v. Stubbe fjerner vi uden skade på omgivelserne, ned til en dybde af 50 cm under jordoverfladen.

Vores mindste rodfræser kræver kun 90 cm i bredden for at komme ind i haven.

Skader på skjulte installationer, som firmaet Øernes Træfældning ikke er bekendt med, dækkes ikke. Det kan være telefonkabel, antennekabel, brønddæksler, el-kabler og lignende.

Vi tilbyder også

Mere om beskæring

Som hovedregel skal man kun beskære sine træer/buske, hvis det er absolut nødvendigt, f.eks. hvis de ikke må blive for store eller de har udviklet sig i en uønsket facon. Det er altid bedst at have en plan med sine buske og træer, så man regelmæssigt beskærer dem ud fra sine ønsker. Derved undgår man at lave alt for kraftige beskæringer, som planterne på sigt kan tage skade af. Store sår kan give grobund for svampe og vira.

Hvis et træ er meget tæt og man ønsker en ’let og luftig’ krone, skal det udtyndes. Det indebærer, at man ikke kun skærer træet tilbage, men også fjerner grene inde i kronen. Træet kan have en del opadstræbende grene, som kan udvikle sig parallelt med mange af de andre grene. Disse lodrette grene skal skæres tilbage til en udadvendt gren, som peger væk fra træet. Hvis der er 2 grene på stammen, som er meget tæt på hinanden, skal den ene skæres helt væk. Hvis der er mange grene, som sidder tæt, skal man ikke skære dem alle af på samme tid, det skal helst fordeles over en årrække. Når man beskærer de største grene, er det vigtigt, at man tager vægten af grenen inden man skærer det endelige snit. Herved undgår man, at der rives bark af stammen. Efter at kronen er blevet udtyndet, kan man gå i gang med at skære de resterende grene tilbage. Grenen beskæres efter en udadvendt knop. Hvis grenen deler sig i mange mindre, fjerner man den gren, som er mest lodret og som vokser ind i kronen. Hvis der er krydsende grene, som slider på hinanden, fjernes de også.

Man kan fjerne visne grene fra træer og buske året rundt. Hvis grene er beskadiget, er det bedst at skære grenen af lige før skaden, så det bliver et rent og enkelt snit. Efter nogle år skæres hele grenen af, når træet har afstødt grenen og grenkraven er dannet.
Det bedste tidspunkt for beskæring er juli-september hvor træet er i vækst, men hvor det dog ikke længere har den voldsomme saft-transport fra rødder til krone, som det har i forårsmånederne. Hvis man beskærer om vinteren, og især ved hård beskæring, kan træet ikke gøre andet for at overleve end at ’vække’ de sovende knopper, som sidder gemt inde under barken. Dette kan give en masse vanris, som vil skyde fra større grene og stammer. Dette fører til, at der skal beskæres endnu mere de følgende mange år. Så vær skånsom ved vinterbeskæring.

Nyplantede træer og buske bør først beskæres 2-3 år efter omplantning. Alle blade er vigtige, da de opfanger energien fra solen til træet, hvis rødder efter en omplantning har travlt med at normalisere sig.