Beskæring fræsning og fældning

Vi tilbyder

Træfældning

Den typiske fældningsopgave er træer, der står svært tilgængeligt. For eksempel når træet læner sig ind over huset eller udover elledninger.

Arbejdet foregår altid under hensyn til buske, træer, belægninger m.m. omkring fældestedet. Enten anvender vi klatreteknikker og reb, så vi kan skære træerne ned fra toppen og fire grene og stammer ned uden at det kræver meget plads, eller vi arbejder fra lift, hvis det bedre kan svare sig.

Beskæring

Vi laver alle former for beskæring.

En kronereduktion kan f.eks. være løsningen, hvis man ønsker mere himmel og sol ned i haven – og samtidigt gerne vil have skærmning ind mod f.eks. naboejendommen.

Det kan også bare være at træet er blevet så stort, at det skal sikres mod storm.

Stubfræsning

Træstubbe i græsplæner kan være til gene hver gang, der skal slås græs, plantes m.v. Stubbe fjerner vi uden skade på omgivelserne, ned til en dybde af 50 cm under jordoverfladen.

Vores mindste rodfræser kræver kun 90 cm i bredden for at komme ind i haven.

Skader på skjulte installationer, som firmaet Øernes Træfældning ikke er bekendt med, dækkes ikke. Det kan være telefonkabel, antennekabel, brønddæksler, el-kabler og lignende.

Vi tilbyder også